aex future

gratisstartpagina.nl

De Gratis Startpagina website van Nederland
 

Handige links

Menu

Paginanaam nog vrij?

Paginanaam:

.gratisstartpagina.nl

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 
 
AEX Future
Vermogensbeheer vanaf 10000 euro

Beleggen

Handelen met een AEX Future is eigenlijk de beste manier om geld te verdienen op de beurs in Nederland. De AEX Future (een FTI) vertegenwoordigd een waarde van 200 euro per AEX punt. Dus als je denkt dat de AEX gaat stijgen dan ga je long en koop je één future. Als je denkt dat de AEX gaat dalen dan ga je short en verkoop je één AEX future. Elke punt die je goed zit verdien je 200 euro op je portefeuille. Wil je het helemaal goed doen dan kan je denken over automatisch handelen zodat veilig beleggen een feit is. Je hoeft dan eigenlijk helemaal niets meer te doen en alle transacties worden automatisch gedaan voor je. Dit fenomeen wordt ook wel autotraden genoemd. Wil je hier meer van weten dan kijk je op de website van Beurstrading welke een grote speler is omtrent automatisch handelen in beleggen.

Automatisch handelen met een AEX Future? Klik hier!

AEX Future Informatie Websites
Websites met meer informatie over AEX Futures vind u hier onder:
AEX Future oftewel een FTI
In de financiële wereld komt vaak een future naar boven drijven. In feite betekent future net zoals in andere talen de toekomst. In het financieel plaatje betekent het een termijncontract. Een termijncontract is een financieel contract tussen meerdere partijen die zich met elkaar verbinden om op een moment een bepaalde hoeveelheid producten te verhandelen tegen een vooraf opgestelde prijs. Eigenlijk kun je met gemakkelijke woorden zeggen dat je een transactie in de toekomst overeenkomt.

Een deriviaat

In de financiële wereld spreekt men van een afgeleid product dat zijn waarde ontleent aan de prijs van een ander product. Neem nu een klein voorbeeld van een mooi future in de aardappelensector. Van tevoren is vastgelegd dat een bedrijf 25.000 kilo aardappelen zal leveren van het ras Bintje. Daarnaast is er afgesproken dat het bedrijf aardappelen moet leveren van 50 millimeter grootte en ze moeten allemaal frietgeschikt zijn want ze worden nog verder verwerkt tot diepvriesfrietjes. Daarnaast staat er ook nog in het contract dat alle aardappelen op een kleibodem moeten geteeld zijn. Dat was een simpel voorbeeldje dat een werking van een future contract laat zien. In de financiële wereld kan een future contract indices, rente, valuta of aandelen zijn.

AEX future op de beurs

De betaling vindt altijd plaats aan het einde van het contract. Op de beurs wordt een onderscheid gemaakt tussen die twee contracten.

Fysieke levering

Men kan zomaar verplicht zijn om een bepaalde hoeveelheid aandelen of obligaties af te leveren aan de afgesproken tijd. Investeerders die een longpositie hebben kunnen hun futures verkopen en als ze wensen verkochte futures terug kopen. Uiteraard spreekt het voor zich dat de investeerders niet erop uit zijn om die obligaties terug te innen. Men is enkel geïnteresseerd in de winst die ze krijgen.

Cash settlement

Het tweede soort contract dat inhoudt dat men het prijsverschil afrekent in geld in plaats van aandelen of obligaties. Stel dat men een future op de AEX index kochte en dat deze uiteindelijk is gestegen, dan krijgt men het verschil in geld en niet in onderliggende waarde. Er bestaan ook futures die worden genomen op het weer bijvoorbeeld de ijsjesverkoper. Hij is afhankelijk van het weer en als het barkoud blijft, kan hij geen ijs verkopen omdat niemand zin heeft als het koud is om koud te eten. Per afwijking van de gemiddelde temperatuur ontvangt hij vervolgens een bedrag.

Prijsberekening

De prijs kan eenvoudig berekent worden door de rente. Men spaart rente uit omdat men minder geld nodig heeft om een future te verkopen. Hoe langer de afloopdatum van de future hoe hoger de rentestand staat. Hoe hoger de future noteert zich van de onderliggende waarde, hoe meer men verdient op de future.